Interim Management

Crisismanagement

Soms wordt u geconfronteerd met een regelrechte crisissituatie. Een crisis waar uw zittende management geen raad mee weet. Dit kan een personele, financiële of andersoortige crisis zijn. Crisis betekent over het algemeen dat het zich onverwacht voordoet en direct een hevige impact heeft op uw organisatie.

 

Op afdelings- of maatschapniveau kunnen zich conflicten en meningsverschillen voordoen. Ze kosten energie, ze maken emoties los waar niet altijd makkelijk mee om te gaan is. Openlijke conflicten zijn al helemaal "not done" want buitenstaanders belasten met al die emoties en de indruk naar buiten wekken dat het geen pais en vree is, dat wil niemand.

 

Toch hebben conflicten en meningsverschillen een waardevolle kant en vormen ze niet zelden de motor voor verandering, verbetering en nieuwe wegen. Belangrijke voorwaarde om de voordelen van conflicten en meningsverschillen te benutten is dat ze niet te veel schade moeten aanrichten en dat men in staat moet zijn het conflict te hanteren.

 

Aan dat laatste ontbreekt het nog wel eens.

Kirala is een deskundig en ervaren bureau als het gaat om het hanteren van crisissituaties en conflicten. Hoe? De volgende acties zijn goed denkbaar:

 

Crisismanagement, indien een financiële of personele "brandhaard" onbeheersbare vormen heeft aangenomen kan het moment aanbreken dat tijdelijk crisismanagement van buiten de organisatie wordt aangetrokken. Wij zijn gespecialiseerd in het vlot trekken van de situatie, al dan niet aanvankelijk met noodverbanden. Vervolgens werken wij vanuit de crisis langzamerhand weer naar een normale situatie toe. Crisismanagement is een vorm van specifiek interim-management.

 

Conflictmanagement, de groep waarin zich de meningsverschillen voordoen begeleiden in het reduceren van negatieve gevoelens, herstellen van werkbare kaders, waar nodig het begeleiden vaonderhandelingen, en het nemen van preventieve maatregelen om de kans op herhaling te reduceren. Herstel van wederzijds vertrouwen.

 

Coaching van partijen in een conflict met het oog op het reduceren van het conflictniveau en het begeleiden van het proces naar normalisatie. Inhoudelijk niet veel anders dan conflictmanagement. Het accent ligt bij deze benadering echter meer in het zelfoplossend vermogen van betrokkenen.

 

Voorbeelden:

Interesse in één van de diensten van Kirala?

Ik nodig u graag uit voor het maken van een, geheel vrijblijvende afspraak, om in een persoonlijk gesprek uw wensen en de mogelijkheden die Kirala u kan bieden te bespreken. Als u uw contactgegevens in onderstaand formulier invult, wordt er z.s.m. contact met u opgenomen.

Nieuwsbrief
De laatste artikelen van Kirala in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deactro BV