Interim Management

Het Nieuwe Werken en HRM

Het nieuwe werken

Over het nieuwe werken wordt veel gezegd en geschreven. Zo worden nieuwe technologieën aangeprezen om maatschappelijke trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld de filedruk, arbeidsmarktkrapte en outsourcing van laaggeschoold werk het hoofd te kunnen bieden.

Het nieuwe werken: Effectiviteit van een organisatie vergroten
Organisaties die de nieuwsgierigheid, openheid en flexibiliteit van mensen aanspreken behalen betere resultaten dan organisaties die dat niet doen. Het nieuwe werken is een middel om deze voorwaarden te creëren. Het nieuwe werken bevat alle omstandigheden waaronder mensen werken en is daarmee onderwerp van Human Resource Management (HRM). Het nieuwe werken is een middel waar iedere organisatie op een andere wijze invulling aan moet geven. Iedere organisatie heeft immers een ander doel, eigenheid en heeft meer of minder te maken met de maatschappelijke trends zoals boven genoemd.

Het nieuwe werken en de 5A's van HRM

Verschillen ‘Oud werken’ & ‘Nieuw werken’ op basis van de 5A’s van HRM.

Arbeidsvoorziening:

Oude werken

 • Selectie door de werkgever van de beste werknemer
 • Printmedia als dominant medium voor werving nieuwe medewerkers
Nieuwe werken
 • Selectie door de werknemer van de beste werkgever
 • Sociale (internet) platformen als dominante wervingskanalen

Arbeidsverhoudingen:

Oude werken

 • Leiderschap op basis van gezag
 • Sturing op basis van aanwezigheid
 • Beoordelen en afrekenen
 • Formele medezeggenschap door WOR
Nieuws werken
 • Leiderschap op basis van vertrouwen en het creëren van een win win verhouding
 • Sturing op basis van resultaten
 • Continue feedbackloops tussen medewerker en manager
 • Zeggenschap op individueel niveau

Arbeidsorganisatie:

Oude werken

 • Functiebeschrijvingen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Verticaal organiseren
 • Beperkte eigen inbreng medewerker
 • Focus op taakuitvoering    
Nieuwe werken
 • Resultaatafspraken
 • Horizontaal organiseren
 • Ruimte voor innovatie / slimme ideeën vanaf de werkvloer
 • Focus op verbeteren

Arbeidsvoorwaarden:

Oude werken

 • Vast omlijnende arbeidstijden
 • Vast omlijnde arbeidsvoorwaarden 
Nieuwe werken
 • Strikte scheiding werk – privé
 • Arbeidstijden die balans zoeken tussen productiviteit en behoefte werknemer
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden à la carte  
 • Faciliteiten die werk – privé in één laat smelten

Arbeidsomstandigheden:

Oude werken
 • Focus op de fysieke gezondheid en veiligheid van de werknemer
 • Ouderenbeleid
 • Scheiding werkomgeving en privéomgeving
Nieuwe werken
 • Focus op vitaliteit en zingeving van de werknemer
 • Levensfasen bewuste aanpak 
 • Samensmelting werkomgeving en privéomgeving

Organisaties zullen de uitdaging aan moeten gaan om meer en meer rekening te gaan houden met de wensen en behoeften van de werknemer. Dit is een trendbreuk met het verleden waar de wensen behoeften van de werkgever centraal stond. Luisteren, ruimte geven aan ideeën, ontwikkeling en de privésituatie van de werknemer worden steeds belangrijker in een wereld waarin de werknemer het voor het zeggen gaat krijgen.

Nieuwsbrief
De laatste artikelen van Kirala in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deactro BV