Consultancy

Tips voor het uitbesteden aan een trainingsbureau

Toegevoegde waarde van training en opleidingsactiviteiten

Wat is de toegevoegde waarde van training en opleidingsactiviteiten? Hoe kunt u er voor zorgen dat de training en/of opleiding effectief is en de investering waard is? Hieronder treft u aanbevelingen aan om uw activiteiten op het gebied van uw ontwikkelactiviteiten te verbeteren.

1.) Training ontwikkel programma’s uitbesteden? Vraag om maatwerk!
Voor vakinhoudelijke bedrijfsopleidingen, bijvoorbeeld om de technische kennis op peil te houden, is de keuze voor een opleiding niet zo moeilijk. Het wordt al lastiger als het om de bredere opleidingsbehoefte gaat.

Opleidingen en trainingen dienen vaak als een soort schaamlap voor het echte vraagstuk. Gooi er maar een training tegenaan en het probleem verdwijnt. Maar als u een foute analyse maakt van de werksituatie, hebben trainingen meestal geen zin.

Zo is een training in het voeren van functioneringsgesprekken nog niet zinvol in een bedrijf waar uiterst directief leiding wordt gegeven en medewerkers ‘de hakken in het zand zetten’. In zo’n geval zal ik adviseren om eerst het repertoire van leidinggevenden te verbreden met andere stijlen van leidinggeven. Of is een opleiding juist niet de oplossing, en is mediation, coaching of een andere manier van werken misschien een veel passender middel.

2.) Koppel de ontwikkelactiviteiten aan uw bedrijfsstrategie
De opleiding blijkt, niet geheel verrassend, vooral te lonen als ze gekoppeld is aan de bedrijfsstrategie. Het gros van de werkgevers doet dit echter niet. De bedrijfsstrategie zou voor een groot deel moeten bepalen, welke kennis en vaardigheden werknemers nodig moeten hebben om hun werk nu en in de toekomst uit te kunnen voeren.

Hoe kunt u en uw werknemers ervoor zorgen dat deze noodzakelijke kennis en vaardigheden aanwezig zijn en blijven? Het antwoord op deze vraag kan een belangrijke leidraad vormen bij het nadenken over het ontwikkelbeleid van uw bedrijf.

3.) Kies het juiste trainingbureau en/of coachingbureau
Het massale aanbod aan opleidingsbureau’s, trainingsbureau’s, coaches e.d. maakt het voor u als inkoper lastig om snel een keuze te maken.

Bij de keuze van het bureau is het belangrijk uw vraag te identificeren. Gaat het om verkrijgen van inzicht? Moeten er vaardigheden aangeleerd worden of gaat het zelfs om het ontwikkelen van gedrag? Hierop kunt u potentiële bureaus selecteren. Wanneer u trainingsbureaus of coaches uitnodigt wordt geadviseerd er minimaal drie te spreken..

Sta erop dat u de trainer / coach zelf ook te spreken krijgt in plaats van de mooie woorden van de verkoper. Ervaart u geen klik met de trainer, wijs deze dan af. Vraag referenties, neem geen genoegen met louter succesverhalen maar vraag door! Wanneer u de keuze voor het bureau gemaakt heeft en de uitgevoerde ontwikkelactiviteiten voldoen aan uw wens, is het verstandig dit bureau in de toekomst vaker bij de ontwikkeling van uw mensen te betrekken.

4.) Maak vooraf harde afspraken en evalueer met het trainingbureau/ coachingbureau
Wilt u kunnen bepalen of een ontwikkelactiviteit zinvol is geweest adviseer ik u van te voren een nul meting uit te voeren. Dit zou bijvoorbeeld in de vorm van een (360 graden feedback) beoordelingen of assessment kunnen gebeuren. Maak met het door u ingehuurde bureau harde en zakelijke afspraken over het te bereiken effect en de benodigde investering in tijd en geld. Evaleer met hetzelfde instrument als u in de nul meting heeft gebruikt het effect, analyseer en trek u conclusies.

Nieuwsbrief
De laatste artikelen van Kirala in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deactro BV